BASKO SİTESİ Çevre Şehircilik Bakanlığı Şemsiyesinde (EMLAK KONUT) İLE DÖNÜŞÜYOR

BASKO SİTESİ Çevre Şehircilik Bakanlığı Şemsiyesinde (EMLAK KONUT) İLE DÖNÜŞÜYOR

Tarih 08 Mart 2024, 10:07 YazdırBu haberi yazdır

Çevre Şehircilik Bakanlığı şemşiyesi altında Belediye destekli yapılacak olan projede 20 Blokta toplam 524 civarında daire yer alacaktır ve ortaklarımızın cebinden imalatla ilgili hiçbir bedel çıkmayacağı ifade edilmiştir. Çok cüzi tapu bedelleri ise söz konusu olabilecektir.

BASKO SİTESİ Çevre Şehircilik Bakanlığı Şemsiyesinde (EMLAK KONUT) İLE DÖNÜŞÜYOR

 

2020 Yılı başından beri görevde olan Şükrü Yüksel’in başkan, Zeki Yiğit ve Zekeriya Muslu’ nun Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yaptığı BASKO sitesine ziyaret yaptık ve dönüşüm konusunda aldığımız bilgileri okuyucularımızla paylaşmak istedik.


Son olarak 2019 da yaşanan Silivri depreminden sonra Basko Sitesinin dönüşüm konusu birinci gündem maddesi haline gelmişti. Yönetimin son yıllardaki girişimleri, çabaları artık sonuç verdi.  Ziyaretlerimizde hep bu konuları ve çevremizde Üsküdar’ da yaşanan gelişmeleri Şükrü Yüksel başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile konuştuk.


Şimdi söz BASKO Yönetim Kurulunda ;


Mütahitler kentsel dönüşümü yaparız ancak belli oranlarda bedeller alırız diyor ve konuyu çıkmaza sokuyorlardı. Neyse ki Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen güçlü şekilde devreye girdi, 24 Mayıs 2023’de sitemizi tüm ekibiyle ziyaret ederek; Site Bahçesinde yaptığı kentsel dönüşüm toplantısında sitemizin neden acilen dönüşüme gitmesi gerektiğini; izlememiz gereken süreci, almamız gereken yetkileri vs konularda tüm site sakinlerimizi etraflıca aydınlattılar. Belediye olarak maksimum destek verileceği ifade edildi, kentsel dönüşümü Belediye olarak teşvik ettiler.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğündeki ilgili müdürler ve Üsküdar Belediyesindeki Kentsel Dönüşüm sorumlularının desteğiyle Site Yönetim Kurulunun ne gibi yetkiler alması gerektiği konuşuldu, netleştirildi. Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen beyin işaret ettiği doğrultuda; 09.07.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla gerekli 10 adet yetki tüm maliklerin desteğiyle Yönetim Kurulumuza verildi.


Çengelköy 1151 Ada, 61 Parselde bulunan 37248 metrekare olan BASKO Sitemizde halihazırda 16 Blok, 367 daire yer almaktadır (Mevcut Blokların Toplam İnşaat Alanı, kabaca 46.354 m² civarındadır).


21.02.2024 Çarşamba günü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bey, ilgili şube müdürleri ve Bakanlık Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden ilgili Daire Başkanı ile Ferah Mahallesinde kıymetli site sakinlerimizle tekrar kentsel dönüşüm içerikli çok yararlı toplantı yapmış ve sitemiz için sürecin geldiği nokta herkesle paylaşılmıştır.


LİNK :::


https://www.youtube.com/watch?v=wiGwmCcXk-o  Resmi ağızlardan paylaşılan, herkesi sevince boğan bilgilerden birkaçı şunlardır:Çevre Şehircilik Bakanlığı şemşiyesi altında Belediye destekli yapılacak olan projede 20 Blokta toplam 524 civarında daire yer alacaktır ve ortaklarımızın cebinden imalatla ilgili hiçbir bedel çıkmayacağı ifade edilmiştir. Çok cüzi tapu bedelleri ise söz konusu olabilecektir.


2024 Haziran ayı sonunda evlerimizi boşaltmamızı takiben iki yılda konutlar tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecektir. Sitemizde 28 Şubat 2024’ten itibaren Bakanlık Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün görevlendirdiği şirket elemanları, mevcut tüm bağımsız bölümleri inceliyor, ölçüyor şerefiye ve hakkediş düzenlemelerine konu olacak raporlarını hazırlıyorlar. Ardından binalardan karotlar alınacak ve dayanımları ölçülecek teknik rapor oluşturulacaktır. Riskli bina sınıfına gireceği değerlendirilen sitemiz de çalışmalar yeni yılla birlikte hızlanarak hedefe doğru hızlıca yol almaktadır.


Karot alımı ve riskli alan tespiti sonrası, yıkım muhtemelen Temmuz 2024 ayı içerisinde yapılacaktır. Devletin öngördüğü kira yardımları da böylece başlayacaktır. Sayın Hilmi Türkmen’ in “siz tahliyeyi yapın gerisine karışmayın” sözünü tutmasından dolayı kendisine, ekibine ve Bakanlık Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü yetkililerine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi borç biliriz.


Bakanlık Emlak Konut Müdürlüğünün de üstüne düşeni yapacağını görüyor ve zamanında konutlarımızın teslim edeceğine inanıyoruz.

07 Mart 2024 itibarıyla da Bakanlığın görevlendirdiği lisans sahibi, yetkili bir firma sitemizde karot alma işlemlerine resmen başlamış bulunmaktadır. Yasanın emrettiği kesin süreler göz önüne alındığında en geç 30 Haziran 2024 tarihinde sitenin boşaltılmasının kaçınılmaz olduğu ortadadır.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellkle Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen beye sürecin ilk gününden beri verdiği samimi, ciddi desteği, uzlaştırıcı / motive edici rolü, makamındaki misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Üsküdar’ın kentsel dönüşümün önemini, aciliyetini kavramış bir Belediye Başkanı olmasından dolayı da gurur duyuyoruz.

Bizde Çengelköy gazetesi olarak Basko Sitesi Yönetim Kurulunu, Üyelerini üstün gayretlerinden ve bu konuda attıkları cesur, güçlü adımlardan dolayı tebrik ediyoruz.

 

09.07.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, kentsel dönüşüm işleri kapsamında BASKO Yönetim Kurulu’na aşağıdaki yetkiler verilmiştir:


“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) hazırlanan; bağımsız bölümlerin kıymet takdiri bedelinin 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek inşaat maliyet bedelinden düşülmesi ile ortaya çıkan ortalama borçlanma bedelini, vade sayısını, üyeler adına isabet edecek gayrimenkullerin dağılım esaslarını, genel uzlaşma esaslarını vb hususları içeren muvafakatnameyi üyeler adına kabul ve imzalamaya,


İmzalanan muvafakatname kapsamında kooperatife ait taşınmazın tüm takyidat, şerh ve beyanlardan arındırılmış bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tahsis edilmek üzere Hazine adına tesciline üyeler adına muvafakat vererek ilgili Tapu Müdürlüğü nezdinde işlemlerine yürütülmesine,

Çevre ve Şehircilik bakanlığı, bakanlık iştirakleri ile ön sözleşme, muvafakatname, protokol imzalamaya, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın protokole aykırı bir işlem yapması halinde sözleşmenin feshine, bu kapsamda taahhütler vermeye, revize etmeye, ek sözleşme veya protokol imzalamaya, bu kapsamda yetki, vekalet, muvafakatname vermeye,


Kooperatif Yönetim kurulu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iştirakleri ile gerekli protokoller yapıldıktan sonra, Bakanlıkça gerek Üsküdar Belediye Başkanlığı’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gerekmesi halinde riskli yapı başvuru yapılması ya da yaptırılması için yetki, vekalet ve/veya muvafakatname verilmesi, riskli yapı başvuru ve karot alma


işlemlerinin yapılması veya yaptırılması sonuçlandırılması, itiraz edilmesi, kabul edilmesi, riskli yapı rapor sonuçlarının ve evrakını tebliğ alınması, gerekmesi halinde doğabilecek başvuru ücreti, hizmet ücreti, harç vergi işlem ücreti kapsamında evraklar ve sözleşmeler imzalamaya, ödemeleri yapmaya,


Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile şu andaki üyelerin ikamet ettikleri konutların yeri ve karşılaştırmasının yapılması yeni projedeki yerleşimlerinin aynı yerler olduğunun ve metre karelerinin belirlenmesi için gereken tüm başvuruların yapılması, yetki vekalet veya muvafakatname verilmesi, işlemlerin yapılması veya yaptırılması, itiraz edilmesi, kabul edilmesi, sonuçlarının ve evraklarının teslim alınması, gerekmesi halinde doğabilecek başvuru ücreti, hizmet ücreti, harç vergi işlem ücretleri kapsamında evraklar ve sözleşmeler imzalamaya, revize etmeye, ek sözleşme yapmaya,

Gerekmesi halinde Ruhsat aşamasında Belediye ve Resmi Kurumlara yatırılması gereken harç bedellerinin görüşülmesine, karar alınmasına ve ödenmesine,


Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yarısı bizden kampanyası kapsamında Belediye ve resmi kurumlara yatırılması gereken harç bedellerinin görüşülmesi,

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan protokol ve projelerinin hazırlanıp, konutların yeri ve karşılaştırmaları yapılıp, hazırlanacak projelerinin onaylanmasını takiben, detaylarının verilecek dairelerin metre kare büyüklüklülerinin dair dağılım usullerinin (kat irtifakının) kurulması için yetki verilmesine,


Hali hazırda Bakanlık nezdinde yeni getirilen “yarısı bizden” kampanyası ve ileride çıkabilecek benzeri Bakanlık, Belediye ve/veya iştirakleri nezdinde kampanyalara ve/veya karma/çoklu kampanyalara katılım, başvuru, katılımı devam ettirme, katılımdan feragat, katılımı revize etme, iptal etme, fesih, güncelleme, müzakerelerini yapma, geliştirme, kararlarını alma, gerekmesi halinde yetki, vekalet ve muvafakat verilmesi,


Gerekmesi halinde, devlet bankaları ve/veya özel bankalar kapsamında ve/veya İdare tarafından yetkilendirilecek/oluşturulacak kredi kurum ve kuruluşları, başkanlıkları, müdürlükleri, departman ve bölümleri ile kentsel dönüşüm uyarınca oluşturulmuş, oluşturulacak kredi imkanlarına/ kampanyalarına müzakere etmeye, başvuru, katılım, katılımı devam ettirme, ön sözleşme, protokol, muvafakatname imzalamaya, feragat, revize, iptal etme, fesih, güncelleme, geliştirme, kararlarını alma, gerekmesi halinde yetki, vekalet ve muvafakat verilmesi”

 

 

 NOT; 8 Mart itibariyle karotlar da alınmaya başlandı süreç çok hızlı ilerliyor...


basko dönüşüm - üsküdar site dönüşüm - Çengelköy Basko dönüşüm -üsküdar kentsel dönüşüm 

 

Bu haber 878 defa okunmuştur.
Facebook  Twitter  FriendFeed  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
DİĞER HABERLER